8. 3. 2018

Historie

Historie 21. oddílu “Červánek”

Historie oddílu „Červánek“ se začala psát dne 12. 10. 1982, kdy se konala první schůzka družiny Poštolek. První nábor členek byl proveden krátce předtím na ZŠ Husova 17, dne 5. 10. 1982. „Červánek“ funguje nejprve v rámci 1. Střediska – „Medvědů“, jako dvě družiny Poštolky a Světlušky, které vedou Viki – Zdeňka Marcínová a Tiki – Ivana Marková.

Jako samostatný oddíl a zároveň středisko byl „Červánek“ zaregistrován 3. 12. 1984. Staly jsme se tehdy 6. střediskem kmene zálesáků 115. základní organizace Svazarmu.

V roce 1990 jsme pak přešly pod organizaci Junák – český skaut a staly se tak 21. dívčím oddílem 19. střediska “Lesní moudrost” Junáka Brno. Od roku 2000 do roku 2007 jsme byly oddílem nově vzniklé organizace Skaut – český skauting ABS. Od ledna 2008 jsme registrovaným oddílem v organizaci Junák – český skaut, z. s. v 6. středisku “A je to!” Brno.

Klubovna:

Nejprve jsme se scházely v klubovně Medvědů v „Domečku“ na ulici Kopečné. 26. 1. 1984 jsme pak získaly vlastní klubovnu na Gorazdově 2. Od září 2011 se scházíme ve střediskové klubovně na Trýbové 1a, neboť Gorazdovu čeká rozsáhlá rekonstrukce. Od roku 2001 do roku 2010 se jedna družina scházela v klubovně Stopařů na Kšírově 2 – Komárov, v roce 2010/2011 probíhaly schůzky v prostorách ZŠ Tuháčkova v Komárově. V roce 2011 se Komárovská družinka schází v prostorách CVČ Lány v Brně-Bohunicích a od roku 2012 v klubovně nad budovou knihovny v Přízřenicích. Od roku 2016 je i Komárovská družina přesunuta do naší hlavní klubovny na Trýbové.

První výprava:

Konala se v sobotu 23. 10. 1982 údolím Bobravy.

První tábor:

Konal se na Lipnici v létě roku 1983 a byl společný s oddílem Medvědů. Tábor vedli Archim, Tiki a Viki a celotáborová hra byla na téma: Tom Scott.

Světlušky:

První světluškovská družina Veverky vznikla po náboru na podzim roku 1990 a vedly ji Čert a Sagitta. Nejprve se scházely v DDM v Bohunicích, později v naší klubovně. V letech 1991 a 1992 tábořily samostatně, od roku 1993 společně se skautkami.

Rangers:

První družina roverek Střelky vznikla v září 1996. Vedly ji Čert a Tanagela. Jejich hlavní náplní byla příprava programu pro oddíl.

Vedení oddílu:

V roce 1984 vystřídala Viki v čele oddílu Čert – Dagmar Němčanská, později Šenbergerová. Až do roku 1990 vedla tedy oddíl Tiki a její zástupkyní byla Čert. V čele oddílu se pak vystřídaly Čert, Sagitta (Helena Holubová), Mustela (Lenka Poláková) a po ní Fringilla (Lucie Bukovská, později Vladová), od roku 2005 vedla oddíl Evanii (Viola Kučerová, později Kremserová). Od roku 2012 vedla oddíl Narya (Barbora Krupicová). Na táboře 2017 se vedení oddílu ujala Ywen (Eliška Omelková).

Tábořiště:

Do roku 1991 jsme tábořily na vypůjčených tábořištích: na Lipnici, v Černovicích u Nedvědic, ve Rtyni v Podkrkonoší, na Matějovci a v Heřmanči. Od roku 1992 do roku 2010 jsme tábořily na vlastním tábořišti v údolí říčky Bělé u Horního Štěpánova. Tábor 2001 se konal na Lipnici, tábor 2006 na Pyšelu. Od roku 2011 do roku 2014 jsme tábořily  v Jestřebí nedaleko Brtnice na tábořišti patřícím našemu středisku. Od roku 2015 táboříme na svém novém tábořišti v Šebkovicích mezi Třebíčí a Moravskými Budějovicemi.

Družiny, které kdy v oddíle existovaly:

Poštolky, Světlušky, Lasičky, Vlčata, Veverky, Rosničky, Berušky, Ještěrky, Střelky. V roce 2001 se k nám připojily dvě družiny z Horních Heršpic – Vlaštovky a Berušky.